Skip to main content

Patrik - GT-3 FRC


CHF 999.00

Patrik - Foil S2


CHF 1249.00 CHF 936.75

Patrik - Ride Foil


CHF 774.00

Patrik - Ride FR


CHF 774.00

Patrik - X-Cross


CHF 699.00

Patrik - 3-Wave


CHF 490.00

Patrik - Foil+


CHF 1379.00 CHF 758.45

Patrik - Race+


CHF 1099.00 CHF 604.45

Patrik - 4 Wave


CHF 769.00

Patrik - 5-Wave


CHF 799.00