Skip to main content

Goya - Bolt Pro


CHF 2200.00

Goya - Custom 4 Pro


CHF 2620.00

Patrik - Air Style


CHF 2499.00

Patrik - Micro Ride


CHF 1599.00

Goya - Airbolt Pro 12o Liter


CHF 2090.00 CHF 1463.00

Thommen - Ride - The Universal Windsurfboard


CHF 1690.00

Patrik - F-Wave


CHF 2388.00

Fanatic - FreeWave


CHF 2299.00 CHF 1609.30

Patrik - F-Ride


CHF 2099.00

Patrik - F-Race


CHF 2399.00

Patrik - Slalom


CHF 2599.00

Patrik - QT Wave


CHF 2499.00